Environment

 

Environmentální politika společnosti BBH TSUCHIYA s.r.o.

Environmentální politiku chápeme jako dlouhodobý záměr a závazek organizace vůči všem zainteresovaným stranám – zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům a majitelům organizace, ale i vůči široké veřejnosti a životnímu přírodnímu prostředí. Předmětem činnosti je výroba kovových a plastových štítků, eloxovaných štítků, štítků na vozidla, archových i rolových etiket.

Ochrana životního prostředí je pro společnost BBH Tsuchiya s.r.o. velice důležitým cílem a je rozpracována do konkrétních environmentálních cílů.

Pro zabezpečení funkčnosti systému environmentálního managementu se vedení BBH Tsuchyia s.r.o. zavazuje:

 • minimálně zasahovat do životního prostředí, a naopak usiluje o jeho zlepšování kvalitní údržbou a úpravou zeleně v objektu společnosti a udržení stávajících exhalací vypouštěných do ovzduší.
 • že bude udržovat platná ustanovení závazných povinností
 • bude usilovat o neustálé se snižující materiálovou a energetickou náročnost provozovaných technologií.
 • vytvořit potřebné materiální, personální, technické a finanční zdroje a tento soulad neustále udržovat, sledovat a ověřovat, neustále tak zlepšovat procesy a udržovat stanovené zásady ve všech oblastech systému řízení.
 • usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí a tím neustále zlepšovat náš environmentální profil
 • preventivně předcházet havarijním situacím, znečišťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí

Environmentální politika ve vztahu k zákazníkům:

 • Při realizaci zakázek je záměrem organizace využívat ekologicky šetrných a biologicky snadno odbouratelných materiálů a procesů, které nezatěžují životní prostředí nadměrným produkováním škodlivých látek při výrobě ani při provozu.
 • Omezovat vznik odpadů a znečištění a tím minimalizovat čerpání přírodních zdrojů. Zákazníkům organizace snižovat potenciální náklady na odstraňování negativních důsledků pořízení a provozu ekologicky nešetrných produktů a snažit se o prodlužování životního cyklu výrobků již při vývoji produktů.

Environmentální politika ve vztahu k majitelům organizace:

 • Kvalitní, bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje zdravým a spokojeným zaměstnancům efektivněji využívat všech zdrojů a ve svém důsledku produkovat majitelům vyšší zisky. 

Environmentální politika ve vztahu k zaměstnancům:

 • Zabezpečit bezpečnost a spokojenost v organizaci. Vzdělávání, cvičení a motivace zaměstnanců na všech úrovních řízení. Zabezpečovat zvyšování povědomí o environmentálních aspektech a dopadech na jejich vlastní činnost.
 • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance a prohlubovat jejich povědomí o ochraně životního prostředí. Stanovit environmentální cíle pro zlepšování EMS a snižování dopadů na životní prostředí.

Environmentální politika ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám:

 • Organizace ve své činnosti identifikuje závazné povinnosti pro oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a svou činností je v maximální míře naplňuje. Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí a vědomě preferovat firmy, které mají zavedený systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001.
 • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Toho chceme dosáhnout především:

 • Prevenčním přístupem k veškeré problematice životního prostředí zabránit jeho znečišťování,
 • Zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, hospodaření s energiemi a materiálem
 • Pravidelným informováním zaměstnanců o vlivech jejich činností na oblast životního prostředí a získat je k užší spolupráci
 • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, služeb a výrobků na životní prostředí
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
Ochranu životního prostředí považujeme za svoji konkurenční výhodu.

 

 

Rozsah certifikace EMS:

 • Certifikace se vztahuje se na celý územně uzavřený areál BBH Tsuchiya s.r.o. Prostřední ulice 2807/7; 370 04 České Budějovice v tomto rozsahu „Výroba transparentních číselníků, samolepících etiket a plastových a kovových štítků“.

 

 

Máte dotaz nebo nám chcete napsat?


Kontaktujte nás
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout