Environment

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA společnosti BBH TSUCHIYA s.r.o.

V návaznosti na rozhodnutí vedení společnosti minimalizovat negativní vlivy svých činností na životní prostředí a zdraví osob je rozhodnutí o zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2004. Na základě tohoto rozhodnutí a úvodního vyhodnocení stavu životního prostředí stanovuje vedení společnosti tuto Environmentální politiku:

  • Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečisťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí
  • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií.
  • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností dodržovat platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
  • Legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.
  • Při výběru dodavatelů materiálů, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.
  • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.

V rámci operačního programu životního prostředí získala naše firma BBH Tsuchiya s.r.o.  finanční podporu z fondů EÚ na instalaci technologie ke snížení emisí VOC, která byla realizována v roce 2013.

Finanční podpora z fondů EÚ na instalaci technologie ke snížení emisí VOC

Máte dotaz nebo nám chcete napsat?


Kontaktujte nás